Program do zarządzania zadaniami w firmie – Zadania

Oprogramowanie Microsoft Outlook wchodzące w skład pakietu MS Office należy do najlepszych i najpopularniejszych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej i organizacji pracy. 

​Tworząc system ATTADO postanowiliśmy wykorzystać interfejs graficzny oraz mechanizmy integracyjne Outlooka, aby wprowadzane przez nas funkcjonalności systemu były jednocześnie i proste w użyciu, i doskonale zintegrowane ze środowiskiem pracy użytkownika.

W ten sposób możemy zaproponować rozwiązanie będące alternatywą do wprowadzania dużych systemów CRM czy obiegu dokumentów, które wymagają dużego nakładu czasu i środków na wdrożenie.

ATTADO for web - zadania

Osiągnęliśmy pełne zintegrowanie wprowadzanych przez nas funkcjonalności eDokumentów, eKontaktów i eSpraw ze standardowymi, na co dzień wykorzystywanymi, funkcjami Microsoft Outlook.

Dzięki tej integracji, system ATTADO umożliwia, bezpośrednio z poziomu programu MS Outlook, budowanie logicznych połączeń pomiędzy różnymi elementami e-maila oraz składowanie ich i zarządzanie tymi elementami w bazie danych systemu ATTADO.

​Przykładowo otrzymując e-maila od kontrahenta użytkownik może w łatwy sposób:

  • Przejąć załączniki maila do bazy eDokumentów
  • Zarejestrować maila w historii korespondencji z danym eKontaktem
  • Połączyć maila z konkretną eSprawą / e-Projektem z jakim dany mail jest związany

​Działając w ten sposób użytkownicy systemu ATTADO mają możliwość przesyłania pomiędzy sobą e-maili zawierających jedynie odnośniki (linki) do centralnej bazy eDokumentów, eKontaktów oraz eSpraw, bez konieczności wysyłania plików. Natomiast w korespondencji zewnętrznej, dzięki funkcjom wersjonowania i statusów, posługują się zawsze aktualnymi wersjami dokumentów.

​Aby zagwarantować spójność danych posiadanych w swojej bazie, system ATTADO wykonując wszystkie operacje każdorazowo sprawdza czy inny użytkownik nie dokonał już rejestracji tych danych wcześniej.

Any questions?

Contact data

 
APPINCODE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Nektarowa 3
55-040 Kobierzyce
info@appincode.com
tel: +48 533 344 351