Program do zarządzania projektami w firmie - eSprawy

Jedna baza prowadzonych spraw i projektów

Czy wiesz, że średnio Twój pracownik otrzymuje dziennie 94 maile, a sam wysyła ponad 30? Zastanawiasz się, jak skutecznie archiwizować niezbędne dokumenty, aby usprawnić pracę w przedsiębiorstwie? Wybierz ATTADO, czyli system do zarządzania dokumentami w firmie, który został wyposażony w funkcjonalne rozwiązania. Moduł eSprawy umożliwia centralne ewidencjonowanie wszystkich obiektów (eDokumentów, eKontaktów, korespondencji e-mail, zadań, terminów oraz aktywności) związanych z określoną Sprawą

Rozwiązanie proponowane przez system ATTADO oferuje w zakresie gromadzenia danych funkcjonalność znacznie szerszą niż klasyczne rozumienie folderów czy katalogów w systemie Windows.

​eSprawa to element systemu który grupuje wszystkie dokumenty dotyczące określonej sprawy czy projektu, ale również firmy, instytucje i osoby zaangażowane w daną sprawę. Co więcej mogą to być również zadania i terminy czy rejestr korespondencji e-mail jaka w tej sprawie została wymieniona.

​eSprawy umożliwiają gromadzenie i łączenie dokumentów, adresów, korespondencji e-mail, które związane są z określoną sprawą lub projektem.

Wyróżnikiem funkcjonalności eSprawy jest budowanie wszelkich powiązań na poziomie logicznym bez konieczności kopiowania obiektu powiązanego. Oznacza to, że jeden eDokument może być skojarzony z dowolną liczbą eSpraw bez powielania dokumentu.

Centralna baza eSpraw zawiera takie informacje jak:

  • struktura eSprawy (może zawierać podkatalogi)
  • prezentacja powiązań eDokumentów z eSprawą
  • prezentacja powiązań eKontaktów z eSprawą
  • zapisane wzory filtrów centralnej bazy eSpraw.

eSprawa - kategorie i etapy

Korzystając z funkcjonalności eSprawa możemy każdej sprawie nadać odpowiednią kategorię. Do każdej kategorii możemy zdefiniować odpowiednie etapy, a to pozwala na zdecydowanie łatwiejsze kontrolowanie przebiegu i dostęp do odpowiednich informacji na każdym etapie sprawy.

​eSprawa staje się efektywnym narzędziem służącym do gromadzenia i porządkowania korespondencji otrzymanej i wysłanej, dokumentów, kontaktów, terminów czy zadań związanych z jednym konkretnym, realizowanym w firmie tematem.

System zarządzania dokumentami ewidencjonuje również:

  • rodzaj eSprawy
  • etap eSprawy (różne etapy w zależności od rodzaju eSprawy)
  • dane kontaktowe  (prezentacja eKontaktów powiązanych z eSprawą)
  • zespoł realizacyjny wraz z prowadzącym
  • zadania i aktywności eSprawy

 

 

eSprawa– adresy związane ze sprawą

 

​Każda eSprawa w systemie ATTADO może być skojarzona z jednym lub wieloma eKontaktami - dzięki czemu, nawet jeśli ze sprawą związanych jest kilka instytucji zewnętrznych, mamy możliwość natychmiastowego dostępu do listy wszystkich adresatów, których temat dotyczy.

 

Masz pytanie?

Dane kontaktowe

 
APPINCODE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Nektarowa 3
55-040 Kobierzyce
info@appincode.com
tel: +48 533 344 351
 
 
Maciej Kowalski
kieronik sprzedaży
tel: +48 533 344 351
maciej.kowalski@appincode.com