Program do elektronicznego obiegu dokumentów

ATTADO skutecznie zarządza dokumentami dzięki stworzeniu ich centralnej bazy.

Jednym z opracowanych przez nas modułów systemu zarządzania dokumentami ATTADO jest centralna baza wszystkich dokumentów – plików z dysku lokalnego, skanów pism, załączników z korespondencji e-mail, pozostałych dokumentów. Użytkownik może ją szybko przeszukiwać według dowolnie określonych kryteriów. Takie rozwiązanie sprawia, że przepływ dokumentów w firmie staje się niezwykle sprawny i dużo bardziej efektywny.

Powszechnie dziś wykorzystywane do tworzenia dokumentów komputery pozwalają pracownikom w firmie tworzyć dokumenty według ich indywidualnych preferencji i potrzeb. Powstaje więc ogromna ilość plików, przechowywanych na dziesiątkach czy setkach maszyn.

​W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której problemem staje się  zapanowanie nad dostępnością i aktualnością dokumentów. Ponieważ obecnie większość komputerów wykorzystuje system operacyjny Windows, pewnym potencjalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dostępnych w systemie folderów sieciowych Rozwiązanie to ma jednak swoje ograniczenia, takie jak np. brak dostępności dla użytkowników poza siedzibą firmy.

​Odpowiedzią na powyższe bolączki jest system ATTADO for Outlook  i jego centralna baza dokumentów, która dostępna jest dla wszystkich użytkowników, bez względu na to czy są w danym momencie w biurze, czy też poza nim.

​Stworzenie centralnej bazy dokumentów to oprócz korzyści organizacyjnych również korzyść mająca konkretny wymiar finansowy.

Stworzenie i funkcjonowanie jednego dokumentu to koszty m.in. takich operacji jak:

 • stworzenie bądź zarejestrowanie dokumentu,
 • kopiowanie dokumentu,
 • opisanie dokumentu,
 • rozprowadzanie dokumentu wśród pracowników firmy/instytucji,
 • zapewnienie, aby wszyscy pracownicy otrzymali najnowsze wersje potrzebnych im dokumentów,
 • wycofywanie nieaktualnych dokumentów,
 • rozkładanie poszczególnych dokumentów po odpowiednich segregatorach,
 • przechowywanie dokumentu w odpowiednich archiwach.

Jednak zdecydowanie największe koszty powstają przy wyszukiwaniu dokumentów !

 • Ile kosztuje nie znalezienie w określonym czasie potrzebnego pilnie dokumentu?
 • Jak często się to zdarza?
 • Czy można sobie pozwolić na takie marnotrawstwo?

​Wykorzystanie  systemu informatycznego pozwalającego na stworzenie centralnej bazy dokumentów znacznie ogranicza te koszty i wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami organizacji, jednocześnie oszczędzając ich czas.

Każdy użytkownik systemu ATTADO korzystając z funkcjonalności eDokumenty otrzymuje dostęp do centralnej bazy dokumentów w zależności od nadanych mu uprawnień. W ramach tej bazy korzystać może z kilku widoków:

 • widok tabelaryczny centralnej bazy dokumentów
 • widok skróconego formularza wybranego dokumentu
 • podstawowe funkcje umożliwiające :
  • przeszukiwanie/filtrowanie centralnej bazy dokumentów
  • tworzenie nowych dokumentów w oparciu o szablony, inne dokumenty, pliki lokalne
  • wersjonowanie dokumentów
  • zmiany etapów zatwierdzeń dokumentów
  • zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów
  • wykonywanie podstawowych operacji na plikach związanych z możliwością ich modyfikacji i tworzenia kolejnych wersji dokumentów z zachowaniem wersji archiwalnych
  • możliwość przygotowania korespondencji e-mail z poziomu bazy dokumentów wraz z załączonym dokumentem
  • raportowanie operacji wykonywanych na plikach/dokumentach

 Wybierając nasz system centralnego zarządzania dokumentami, sprawisz, że komunikacja w Twoim przedsiębiorstwie stanie się niezwykle intuicyjna. Wspólna baza danych stworzona przy użyciu ATTADO pozwoli na opracowanie nowej, efektywniejszej procedury obiegu dokumentów w Twojej firmie, a pełna integracja z popularnym programem Microsoft Outlook skróci czas wdrożenia do minimum. Dzięki ATTADO Twoi pracownicy będą mogli zlecać działanie, planować kolejne aktywności, korzystać z przypomnień, a także archiwizować dokumenty przy użyciu wspólnego modułu. Tak, to takie proste.

Masz pytanie?

Dane kontaktowe

 
APPINCODE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Nektarowa 3
55-040 Kobierzyce
info@appincode.com
tel: +48 533 344 351
 
 
Maciej Kowalski
kieronik sprzedaży
tel: +48 533 344 351
maciej.kowalski@appincode.com