Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu www.attado.com (dalej jako „Serwis”) jest spółka działająca pod nazwą Appincode sp. z o.o., z siedzibą w Bielany Wrocławskie, ul. Nektarowa 3, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000663207, NIP: 8961559066, REGON: 366552658 (dalej jako „Appincode” lub „Administrator”).
 2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 533 344 352.
 3. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników dane w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie (dalej jako „Formularz”).
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest – odpowiednio – zgoda użytkownika lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Do wyrażenia zgody przez użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, w celu:
  • odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika złożone za pośrednictwem Formularza,
  • przekazywania użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych Appincode,
  • podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy z takim użytkownikiem lub wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.
 6. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 7. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 10. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe tych użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz użytkowników przez Administratora w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 11. Administrator za pośrednictwem Serwisu może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są wykorzystywane do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Appincode.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania za stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
  • cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej lokalnej przeglądarki.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Appincode reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Logi serwera 

 

 1. Informacje o niektórych działaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Appincode zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu Polityki Prywatności – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną), wpływające na prawa i obowiązki Appincode;
  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/ wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności.
 2. Appincode każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce prywatności.
 3. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Masz pytanie?

Dane kontaktowe

 
Logotec Enterprise S.A.
ul. Ostrowskiego 7 lok. 147
53-238 Wrocław
info@attado.com
tel: +48 533 344 351
 
 
Maciej Kowalski
kierownik sprzedaży
tel: +48 533 344 351
maciej.kowalski@attado.com