Baza eSpraw / Projektów

 

 

Jedna baza prowadzonych spraw i projektów

Rozwiązanie proponowane przez system ATTADO for Outlook oferuje w zakresie gromadzenia danych funkcjonalność znacznie szerszą niż klasyczne rozumienie folderów czy katalogów w systemie Windows.

​eSprawa to element systemu który grupuje wszystkie dokumenty dotyczące określonej sprawy czy projektu, ale również firmy, instytucje i osoby zaangażowane w daną sprawę. Co więcej mogą to być również zadania i terminy czy rejestr korespondencji e-mail jaka w tej sprawie została wymieniona.

​eSprawy umożliwiają gromadzenie i łączenie dokumentów, adresów, korespondencji e-mail, które związane są z określoną sprawą lub projektem.

Wyróżnikiem funkcjonalności eSprawy jest budowanie wszelkich powiązań na poziomie logicznym bez konieczności kopiowania obiektu powiązanego. Oznacza to, że jeden eDokument może być skojarzony z dowolną liczbą eSpraw bez powielania dokumentu.

Centralna baza eSpraw zawiera takie informacje jak:

  • struktura eSprawy (może zawierać podkatalogi)
  • prezentacja powiązań eDokumentów z eSprawą
  • prezentacja powiązań eKontaktów z eSprawą
  • zapisane wzory filtrów centralnej bazy eSpraw.

eSprawa - kategorie i etapy

Korzystając z funkcjonalności eSprawa możemy każdej sprawie nadać odpowiednią kategorię. Do każdej kategorii możemy zdefiniować odpowiednie etapy, a to pozwala na zdecydowanie łatwiejsze kontrolowanie przebiegu i dostęp do odpowiednich informacji na każdym etapie sprawy.

​eSprawa staje się efektywnym narzędziem służącym do gromadzenia i porządkowania korespondencji otrzymanej i wysłanej, dokumentów, kontaktów, terminów czy zadań związanych z jednym konkretnym, realizowanym w firmie tematem.

 

 

eSprawa– adresy związane ze sprawą

 

Każda eSprawa w systemie ATTADO może być skojarzona z jednym lub wieloma eKontaktami - dzięki czemu, nawet jeśli ze sprawą związanych jest kilka instytucji zewnętrznych, mamy możliwość natychmiastowego dostępu do listy wszystkich adresatów, których temat dotyczy.

 

Masz pytanie?

Dane kontaktowe

 
Logotec Enterprise S.A.
ul. Ostrowskiego 7 lok. 147
53-238 Wrocław
info@attado.com
tel: +48 533 344 351
 
 
Maciej Kowalski
kierownik sprzedaży
tel: +48 533 344 351
maciej.kowalski@attado.com